Amos-BL

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Amos-BL

Adaptivni modularni softverski upravljan radio za besposadne letjelice

AMOS-BL Adaptivni modularni softverski upravljan radio za besposadne letjelice

Šifra projekta: KK.01.2.1.02.0139
Korisnik: Quantum bit d.o.o.
Vrlička 29, 21000 Split

Projektni partner
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Posredničko tijelo razine 1
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Posredničko tijelo razine 2
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Ksaver 208, 10000 Zagreb

Vrijednost projekta
4.928.326,36 HRK

Sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj
3.623.613,99 HRK (73,53%)

Sredstva dodijeljena u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza II“

Trajanje projekta
36 mjeseci
17. kolovoza 2020. – 17. kolovoza 2023.

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Opis projekta

Adaptivni modularni softverski upravljan radio za besposadne letjelice (AMOS-BL)

Cilj projekta je unaprijediti tehniku primjene SDR tehnologije u nadzoru radiofrekvencijskog spektra u područja nadzora i kontrole granice te u sustavimaza kontrolu kretanja osoba i druge logističke operacije. Projekt adresira tehnološki izazov jer trenutno ne postoji komercijalni proizvod na bazi SDR-a koji omogućuje lokalizaciju RF signala, a koji je pogodan za instalaciju na bespilotnu letjelicu.

Istraživanje predloženo projektom usmjereno je na savladavanje osjetljivosti u prijemu, usmjeravanju antena, točnost lokalizacije izvora signala, ograničenost gabarita sustava, izvora napajanja isl.

Projekt će rezultirati primjenom novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda i usluga i demonstracijom tehnologije u relevantnom okruženju.

Unaprijeđenje tehnike primjene SDR

Unaprijeđenje tehnike primjene SDR (softverski upravljan radio) tehnologije u nadzoru radiofrekvencijskog spektra (RF spektar) ostvarit će se u okviru ovog projekta kroz dva područja interesa:

01.

Mogućnost primjene SDR tehnologije na besposadnim letjelicama za precizno pozicioniranje u vanjskim uvjetima u aplikaciji nadzora i kontrole granice.

02.

Mogućnost primjene SDR tehnologije na stacionarnim sustavima za kontrolu kretanja osoba i druge logističke operacije.

Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj predviđeni projektom podijeljeni su u dvije faze:

Industrijsko istraživanje

Cilj ove faze istraživanja je formuliranje tehnološkog koncepta analizom signala i ispitivanje metoda aktivnog prijema za povećanje preciznosti lokaliziranja te eksperimentalno dokazivanje koncepta preciznog pozicioniranja primjenom aktivnih metoda prijema upotrebom SDR komunikacijske tehnike.

Eksperimentalni razvoj

cilj je u relevantnom okruženju testirati mogućnost korištenja SDR radio komunikacijskog uređaja u primjenama kontrole kretanja osoba u područjima sa slabom pokrivenosti GSM signala te uspostaviti sigurne komunikacijske kanale za upravljanje i nadzor, otporne na standardne ometače signala.

Projektni tim

Bruno Batarelo

Voditelj istraživanja i razvoja QBIT

Josip Marinovic

Medium developer QBIT

Ivan Novak

Senior developer QBIT

Marin Lukas

Medioum developer QBIT

QUANTUM BIT d.o.o.

doc. dr. sc Tomislav Radišić

Voditelj istraživanja i razvoja FPZ

izv. prof. dr. sc. Mario Muštra

Senior istraživač FPZ

dr. sc. Jurica Ivošević

Senior istraživač FPZ

Petar Papoči

Istraživač FPZ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

Kontakt

QUANTUM BIT d.o.o.

Bruno Batarelo
Voditelj istraživanja i razvoja QBIT
Tel: +385 91 563 2397
e-mail: [email protected]

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

Tomislav Radišić
Voditelj istraživanja i razvoja FPZ
Tel: +385 91 192 8064
e-mail: [email protected]